PRIVACY

PRIVACY VERKLARING

BDSM-Speelparadijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
1. Voor- en achternaam
2. Geslacht
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
5. Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BDSM Speelparadijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a.Verzenden van onze nieuwsbrief en/beantwoorden van uw reserveringen.
b.U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
c. Uw online verzoek voor een reservering bij ons te kunnen verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
BDSM Speelparadijs neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren!
BDSM Speelparadijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (online afspraak maken). Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende zaken:

(Categorie├źn) van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens, personalia, adres, aanhef (geslacht) en eventuele voorkeuren blijven in principe voor onbepaalde tijd in ons klantenbestand aanwezig zodat we u meteen van dienst kunnen zijn op het moment dat u ons belt voor een afspraak of andersoortige vraag.

Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken uw gegevens per direct te verwijderen.
Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk gehoor aan geven.
Ook is uw spelhistorie en in de toekomst de aanschaf van (verzorging)producten in het verleden bij ons bekend. Dit komt uiteraard onze service naar u ten goede. Ook voor deze gegevens geldt dat we deze op uw verzoek te allen tijde kunnen en willen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
BDSM Speelparadijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BDSM Speelparadijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformilier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen!

BDSM Speelparadijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier.